سبد خرید

دوره ها - آموزش فارکس در تهران | آموزش فارکس در اصفهان | آکادمی نیکو تحلیل

تست اسپات پلیر

تست اسپات پلیر

۱
۰
۱۰۰
۱۰ میلیون تومان رایگان
در حال برگزاری
ثبت نام دوره خصوصی نخبگان فارکس
در حال برگزاری
عضویت در کانال VIP

عضویت در کانال VIP

۷۸
۰
۲۵
۲ ۱.۵ میلیون تومان
در حال برگزاری
حضور مجدد دوره های حضوری

حضور مجدد دوره های حضوری

۲۰
۰
۴۰
۲۵ ۱۵ میلیون تومان
در حال برگزاری
آپدیت کارگاه های حضوری

آپدیت کارگاه های حضوری

۰
۰
۲۰
۲۵ ۲۰ میلیون تومان
در حال برگزاری
آپدیت دوره های ویدئویی

آپدیت دوره های ویدئویی

۱۰۰
۰
۲۵
۲۰ ۱۵ میلیون تومان
در حال برگزاری
دوره کوچینگ فارکس

دوره کوچینگ فارکس

۱۰
۰
۲۵
۲۰ ۱۵ میلیون تومان
در حال برگزاری
دوره منتورینگ فارکس

دوره منتورینگ فارکس

۱۰
۰
۲۵
۲۰ ۱۵ میلیون تومان
در حال برگزاری
آموزش حضوری فارکس

آموزش حضوری فارکس

۰
۱۰
۵۰ ۴۵ میلیون تومان
در حال برگزاری
پکیج آموزش فارکس غیر حضوری (ویدئویی)