سبد خرید

حضور مجدد دوره های حضوری

۲۵ ۱۵ میلیون تومان
۴۰
حضور مجدد دوره های حضوری
در حال برگزاری
۲۰
معرفی دوره
دوره های مشابه
دیدگاه‌ها ۰
درصد پیشرفت دوره
۰٪
استاد مهدی طرقی
مدرس دوره
مدیریت مجموعه نیکو تحلیل مدیریت تیم نیکو تریدرز مدیریت شرکت نیکو پیام آریا مدیریت شرکت نیکو پیام نویان NPN مدیریت کمپانی مدیریت شرکت مشاوران نوین نگر پارس بنیان گذار مجموعه نیکوتحلیل و موسس آکادمی نیکوتحلیل
حضور مجدد دوره های حضوری
۲۵ ۱۵ میلیون تومان